Weten wat je nodig hebt? Doe hier de gratis online check!

  • Ontdek wat hoge en lage status is
  • Leer wat nodig is, zodat je publiek je gaat vertrouwen
  • Leer van ons koningspaar

Status en uitstraling in je stem

Status wil zeggen: hoeveel autoriteit/kennis/kunde wordt aan jou toegeschreven door de ander. 

Welke uitstraling heeft jouw functie, taak, kennis, maar vooral: jouw non-verbale gedrag! Vergis je niet; ook aan de telefoon wordt dit waargenomen in je taal, spraak en stemgeluid! Dit heeft ook weer alles te maken met credibility, zoals beschreven in de eerste module.
Kijk eens naar de volgende video. Hier wordt lage en hoge status heel eenvoudig fysiek weergegeven.

https://www.youtube.com/watch?v=hLFx5-y1ljk

Bij een hoge status zijn het borstbeen en hoofd opgetild. Je hebt een rechte houding waarbij de kin niet te ver omhoog mag wijzen (arrogantie).
Bij een lage status is het borstbeen teruggetrokken; de rug is meer gekromd. Vaak kijken mensen dan naar beneden of valt het hoofd niet mooi boven de romp maar zakt het naar voren.

LAGE STATUS

Snel bewegen

Gespannen kleine gebaren

Ingedoken houding

Weinig ruimte innemen

Wegkijken, weinig direct oogcontact

HOGE STATUS

Langzaam en rustig bewegen

Ontspannen gebaren

Houding en hoofd rechtop

Ontspannen ruimte innemen

Direct oogcontact

Zo blijkt dat mensen je méér vertrouwen als je:

  • Ontspannen bent!
  • Je stem daardoor stabiel en rustig klinkt
  • Je goed verstaanbaar bent en niet te snel spreekt
  • Warm en betrokken bent
  • Goed luistert en terugkoppelt wat gezegd is

 

OPDRACHT 1

Kijk hieronder het interview met ons koningspaar eens terug. 

Wat vind je van hun status?
Hun manier van bewegen, houding, stem?
Hoe stabiel en rustig klinkt de stem van onze koning?
Hoe verstaanbaar is hij?

Je hoeft de video niet af te kijken!

https://www.youtube.com/watch?v=1QOFdPhdHro

OPDRACHT 2

Beluister of bekijk een spreekmoment van jezelf terug. 
Hoe credible & likeable kom jij over?

Wat vind je van je status? Je manier van bewegen, houding, stem?
Hoe stabiel en rustig klinkt je stem?
Hoe verstaanbaar ben je?
Kom je nog tekort aan competentie en warmte?
Hoe zou je willen overkomen?

(Deze opdracht mag je ook overslaan, omdat dit ook aanbod is geweest tijdens de intake)

Je weet nu wat je motivatie en rol is als spreker en wie je publiek is. Tevens weet je nu dat op grond van jouw credibility en likeability iemand kan aanhaken of afhaken En je weet hoe belangrijk je houding en stem is voor je uitstraling en je geloofwaardigheid.
In de volgende modules gaan we aan de slag met het verhogen van jouw credibilitiy en likeability door middel van je stem.

Weten wat je nodig hebt? Doe hier de gratis online check!

Ben jij klaar om te ontdekken hoeveel impact je maakt tijdens presentaties, gesprekken en pitches? Doe dan nu mee en ontdek jouw score op de Persoonlijke Performance ladder!